Home/ Thời gian chuyển phát nhanh DHL là bao lâu ?

Thời gian chuyển phát nhanh DHL là bao lâu ?

Thời gian vận chuyển cũng tùy thuộc vào dịch vụ khách hàng chọn, và cũng tùy thuộc vào từng hãng chuyển phát nhanh. Thông thường thời gian vận chuyển sẽ là :

  •  Đối với chứng từ

- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày

- Chuyển phát nhanh đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày.

  • Đối với hàng hóa

- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.

 - Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày

">

Đây là loại hình dịch vụ hiện rất phát triển ở nước ta. Hiện nay công ty chuyển phát nhanh DHL Express chúng tôi có phạm vi chuyển phát trong khoảng trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đang dần được mở rộng thêm từng ngày. đã khiến DHL Express trở thành công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới. Với hơn 365,000 nhân viên, chúng tôi cung cấp các giải pháp với số lượng không giới hạn cho hầu hết các nhu cầu chuyển phát và các vùng lãnh thổ trên thế giới

Thời gian vận chuyển cũng tùy thuộc vào dịch vụ khách hàng chọn, và cũng tùy thuộc vào từng hãng chuyển phát nhanh. Thông thường thời gian vận chuyển sẽ là :

  •  Đối với chứng từ

- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày

- Chuyển phát nhanh đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày.

  • Đối với hàng hóa

- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.

 - Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày.

 

DHL có mặt ở trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu đã khiến DHL trở thành công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới. Với hơn 340,000 nhân viên, chúng tôi cung cấp các giải pháp với số lượng không giới hạn cho hầu hết các nhu cầu tiếp vận. 

DHL là một bộ phận trong công ty logistic và bưu chính hàng đầu thế giới Deutsche Post DHL Group, và bao gồm các đơn vị kinh doanh là DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight cùng DHL Supply Chain.